25 - Pilar Vallugera i Balañà

Militant 15.381 (Barcelona Vella)

Pilar Vallugera i Balañà
Pilar Vallugera i Balañà

Barcelona, octubre de 1967
Llicenciada en Dret per la UB. Mare de dos fills.
Militant a ERC des de 1988; anteriorment vaig militar al FNC i a la Crida a la Solidaritat.
En l'àmbit estudiantil, als CCII a batxillerat i a la FNEC i posteriorment al BEI a la facultat.
Presidenta del Casal de Ciutat Vella 1997-1999. Consellera de districte de Ciutat Vella 1999-2003
Portaveu del Grup Muncipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, regidora de Dones i Drets
Civils i vicepresidenta de la Comissió d'Urbanisme, 2003-2007
Secretària de Dones i membre de l'Executiva Nacional 2006-2007
Actualment Vicepresidenta 2a. de la Federació de Barcelona
En l'àmbit laboral, personal laboral de la Generalitat de Catalunya des de 1986 fins a l'actualitat, com a Cap
d'Area de Coordinació Editorial de l'EADOP.
Independentista, feminista, d'esquerres i ecologista.